Wykonanie robót budowlanych obejmuje przebudowę części budynku biurowego (ostatnia kondygnacja z tarasem) zlokalizowanego w miejscowości Starachowice przy

ul. Radomskiej 29, na terenie działki nr ewid. 729/38.

Zaproszenie do składania ofert SWZ

Aranżacja wnętrza

Projekt przebudowy