Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A z siedzibą w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz wizualizacji statycznej lub dynamicznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, dla inwestycji polegającej na budowie parkingu wielostanowiskowego na 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z:

– niezbędną infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna),

– ciągami pieszymi,

– elementami małej architektury,

– szlabanami,

– towarzyszącą  zielenią,

na terenie działek o nr ewidencyjnych 729/20, 729/5 obręb 0001 przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Starachowicach, oraz projektu Pylonu – Witacza wraz z instalacją elektryczną, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 729/20, 327/118 obręb 0001 w Starachowicach.

 

Ofertę wraz z ceną i  terminem wykonania zadania należy przesłać do dnia 11.12.2020 r. do godziny 10.00 na adres: sekretariat@sse.com.pl

 

Kontakt pod nr tel. 41-275-41-01