Przedsiębiorcy, którzy korzystają z towarowych instrumentów pochodnych (oraz transakcji na uprawnieniach do emisji) w celu zabezpieczenia kosztów produkcji nie są już zobowiązani do przekazywania KNF corocznych notyfikacji o zamiarze korzystania z wyłączenia wobec nich stosowania przepisów właściwych dla domów maklerskich.

Przeczytaj alert