Plan dla Pracy i Rozwoju przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zakłada działania w trzech obszarach. „Bezpośrednia pomoc” to narzędzia bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców potrzebujących pomocy w bieżącej działalności, „Nowy kierunek” to z kolei pakiet rozwiązań i działań, które mają na celu pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w kłopotach, w dostosowaniu się do aktualnych potrzeb rynku oraz osobom, które straciły pracę i poszukują odpowiednich szkoleń lub też mają na siebie pomysł i chcą założyć działalność gospodarczą. Trzeci z obszarów – „Impuls rozwojowy” – obejmuje szereg instrumentów, które mają za zadanie dać polskim firmom impuls rozwojowy – pomóc w podnoszeniu konkurencyjności, m.in. poprzez modernizację, rozszerzenie i udoskonalenie oferty czy przygotowanie do wejścia na nowe rynki. Jednym z takich instrumentów jest działanie „Internacjonalizacja MŚP” prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Do 27 maja br. mikro-, małe i średnie firmy działające na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego, mogą się zgłaszać po dofinansowanie kosztów przygotowania firmy do wprowadzenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. Przedsiębiorcy, którzy chcą zdobyć wsparcie muszą posiadać co najmniej jeden wyrób lub usługę o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Na ten cel można uzyskać nawet 800 tys. zł, jeśli firma chce rozpocząć sprzedaż swojego produktu w co najmniej jednym kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Jeśli docelowym rynkiem zagranicznym wskazanym we wniosku jest jedno z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, maksymalne dofinansowanie wynosi 550 tys. zł.

Wsparcie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów usług doradczych związanych z opracowaniem, przygotowaniem i wdrożeniem nowego modelu biznesowego (np. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów), kosztów udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Dofinansowane mogą być także koszty nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem oferty do docelowego rynku zagranicznego.

Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej do 6 miesięcy od złożenia wniosku, a sam projekt powinien trwać nie dłużej niż 24 miesiące.

Całkowity budżet aktualnej edycji działania „Internacjonalizacja MŚP” to 50 mln. zł. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Więcej informacji na temat konkursu „Internacjonalizacja MŚP”.

www.liczasiekonkrety.gov.pl

Zródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości