Poradnik Inwestora

30 czerwca 2018 r. zmieniły się zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji to jasne i przejrzyste kryteria uzyskiwania wsparcia na terenie niemal całej Polski, a także atrakcyjne warunki ubiegania się o ulgi.
Nowe rozwiązania wspierają przedsiębiorczość i wpływają na rozwój lokalny.

Nowe zasady wsparcia:

 • zwolnienia podatkowe dostępne w całym kraju,przydzielane na czas określony
 • jasne kryteria ilościowe i jakościowe, dopasowane do specyfiki terenu
 • kryteria ilościowe uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstw
 • kryteria jakościowe wspierające projekty zakładające
  in. prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników
 • preferencyjne warunki dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych
 • warunki wsparcia dostosowane do mikro,małych i średnich firm
 • jeden standard obsługi inwestora przez zarządzających Strefami
 • szybsze decyzje dotyczące wsparcia

Co może zyskać firma?

 • ulgę podatkową dla prowadzonej inwestycji
 • możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji
 • dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań
 • dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne
 • możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej

Polska Strefa Inwestycji to szansa na:

 • wzrost liczby inwestycji
 • wzrost dochodów mieszkańców i lokalnych budżetów
 • lepszej jakości miejsca pracy i większa aktywizacja zawodowa mieszkańców
 • zwiększenie konkurencyjności danego regionu

Jak starać się o wsparcie?

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”S.A. jako zarządzający obszarem, uprawniona jest do wydawania decyzji o wsparciu na terenie powiatów:

 • buskiego, kazimierskiego, kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego, włoszczowskiego i m. Kielce (woj. Świętokrzyskie)
 • przysuskiego, radomskiego ziemskiego, szydłowieckiego (woj. Mazowieckie)
 • puławskiego (woj. Lubelskie).

Przedsiębiorca, który chce inwestować na wybranym terenie, zgłasza się do Zarządzającego z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu. Jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Firma, która je spełni otrzymuje wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego. Ulga przyznawana jest z tytułu kosztów nowej inwestycji bądź zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją. Wysokość pomocy publicznej liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikowanych inwestycji, lub iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy brutto nowozatrudnionych pracowników. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze województwa świętokrzyskiego wynosi 35%, lubelskiego 50% oraz na obszarze podregionu radomskiego – 35%. Przedsiębiorcom sektora MMŚP, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o:

 • 20 pkt. procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców,
 • 10 pkt. procentowych w przypadku średnich przedsiębiorców

w stosunku do maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru.

Szacunkowe kwoty kryteriów ilościowych przedstawiają się następująco:

Powiat Minimalne wydatki inwestycyjne przedsiębiorcy
duży średni mały mikro
buski 80 000 000 zł 16 000 000 zł 4 000 000 zł 1 600 000 zł
kazimierski 60 000 000 zł 12 000 000 zł 3 000 000 zł 1 200 000 zł
kielecki 20 000 000 zł 4 000 000 zł 1 000 000 zł 400 000 zł
konecki 20 000 000 zł 4 000 000 zł 1 000 000 zł 400 000 zł
opatowski 15 000 000 zł 3 000 000 zł 750 000 zł 300 000 zł
ostrowiecki 20 000 000 zł 4 000 000 zł 1 000 000 zł 400 000 zł
pińczowski 60 000 000 zł 12 000 000 zł 3 000 000 zł 1 200 000 zł
sandomierski 60 000 000 zł 12 000 000 zł 3 000 000 zł 1 200 000 zł
skarżyski 10 000 000 zł 2 000 000 zł 500 000 zł 200 000 zł
starachowicki 40 000 000 zł 8 000 000 zł 2 000 000 zł 800 000 zł
staszowski 60 000 000 zł 12 000 000 zł 3 000 000 zł 1 200 000 zł
włoszczowski 80 000 000 zł 16 000 000 zł 4 000 000 zł 1 600 000 zł
grodzki Kielce 80 000 000 zł 16 000 000 zł 4 000 000 zł 1 600 000 zł
przysuski 10 000 000 zł 2 000 000 zł 500 000 zł 200 000 zł
radomski 10 000 000 zł 2 000 000 zł 500 000 zł 200 000 zł
szydłowiecki 10 000 000 zł 2 000 000 zł 500 000 zł 200 000 zł
puławski 80 000 000 zł 16 000 000 zł 4 000 000 zł 1 600 000 zł

Kryteria jakościowe stanowią załącznik numer 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, dostępny pod tym LINKIEM.

Inwestorzy