Zawirowania gospodarcze jednych skłaniają do sprzedaży biznesu lub poszczególnych składników majątkowych, a innych do wykorzystywania szans akwizycyjnych na częstokroć okazyjnych warunkach. Jeszcze inni poszukują inwestorów, którzy pomogą przetrwać kryzys lub wprowadzić biznes na wyższy poziom. Niezależnie od celów przyświecających stronom każda tego rodzaju transakcja wiąże się z zawarciem umowy. Umowy bardzo specyficznej, której postanowienia decydują o poziomie bezpieczeństwa prawnego danej strony, i której niewłaściwe sformułowanie dla sprzedających może wiązać się z utratą istotnej części ceny przedmiotu transakcji a dla kupujących z brakiem możliwości dochodzenia roszczeń pomimo ewidentnych wad przedmiotu transakcji.

Podczas webinarium omówimy najważniejsze kwestie związane z umowami inwestycyjnymi w niepewnych czasach i podpowiemy jak bezpiecznie zawierać umowy dotyczące transakcji na udziałach, przedsiębiorstwach, czy nieruchomościach.

Agenda:

  1. Istota i rodzaje transakcji w zależności od potrzeb stron i istniejących okoliczności
  2. Przebieg procesu prowadzącego do sprzedaży albo zakupu udziałów, przedsiębiorstw, czy istotnych składników majątkowych
  3. Standardowe postanowienia umowy inwestycyjnej i związane z nimi pułapki
  4. Praktyczne rady dla kupujących
  5. Praktyczne rady dla sprzedających

Prelegent:

Karol Guździoł, Menedżer, Radca Prawny w kancelarii prawnej Grant Thornton

Termin:

Środa, 16 czerwca, godz. 10.00-11.30

Zapisy:

https://grantthornton.clickmeeting.com/webinar-umowy-inwestycyjne-w-niepewnych-czasach/register