Poradnik  stanowi kompendium wiedzy w zakresie rozwiązań podejmowanych przez polski Rząd oraz instytucje unijne, mających złagodzić skutki gospodarczo-społeczne kryzysu wywołanego przez ogólnoświatową pandemię.

Znajdą tu Państwo informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem wraz z danymi adresowymi instytucji, które w danym zakresie zajmują się tematem.

 

 

Poradnik zawiera praktyczne informacje na temat ułatwień, narzędzi i instrumentów wsparcia w trzech obszarach tematycznych:

  1. Pomocy przedsiębiorcom w ramach Funduszy Europejskich, w tym, zmian w Programach Operacyjnych 2014-2020 – m.in. informacje o Funduszowym Pakiecie Antywirusowym, oraz rozwiązaniach wprowadzonych w życie w formie tzw. specustawy funduszowej.
  1. Wsparcia z programów zarządzanych przez Komisję Europejską oraz instrumentów pomocy oferowanych przez instytucje europejskie – m.in. informacje o nowych warunkach gwarancji COSME i InnovFin SMEG w związku z epidemią COVID-19, oraz paneuropejskim funduszu gwarancyjnym, stworzonym przez Europejski Bank Inwestycyjny.
  1. Pakietu działań osłonowych kierowanych do przedsiębiorstw, przewidzianych w tzw. Tarczy antykryzysowej – zawierającej szereg ważnych rozwiązań w obszarze m.in. wsparcia finansowego dla firm, gwarancji, dopłat do miejsc pracy, zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne, zmniejszenia obciążeń podatkowych, czy odsunięcia wielu obowiązków administracyjnych.

 

Dla każdego z opisanych instrumentów wsparcia wskazano właściwy podmiot wdrażający wraz z danymi kontaktowymi oraz odesłania do właściwych stron internetowych i materiałów, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat zasad i warunków korzystania z danego narzędzia/mechanizmu pomocowego.

Wyrażam nadzieję, że przekazany Państwu materiał będzie pomocny w skorzystaniu z dostępnych narzędzi i instrumentów wsparcia, których zadaniem jest m.in. amortyzowanie i zmniejszanie negatywnego wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę oraz umożliwienie kontynuowania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa mimo trudności wywołanych pandemią.

 

Treść poradnika dostępna pod adresem: [PORADNIK] Instrumenty i formy wsparcia przedsiębiorstw, w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19