Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. zaprasza do nieograniczonego przetargu pisemnego nr 264/23 mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 0006 Grzybów, gmina Staszów, powiat staszowski o numerze ewidencyjnym 329/2 i powierzchni wynoszącej 1,7941 ha.

Zaproszenie przetarg 264-23

SIWP 264-23