SSE „Starachowice” S.A. informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na obszarze SSE „Starachowice” Podstrefa Starachowice, w Starachowicach, została wybrana oferta firmy ALBUD Sp. z o.o z siedzibą Oblęgorek przy ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn.

Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie remontów cząstkowych dróg