Rozstrzygnięcie przetargu 265/23

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. informuje, iż w drodze nieograniczonego przetargu pisemnego nr 265/23 wszczętego na podstawie publicznego ogłoszenia z dnia 09.06.2023r. wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez:

EFFECTOR SPÓŁKA AKCYJNA, KRS 0000077755, NIP 6341023465