Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27 – 200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096 zaprasza do złożenia ofert w ramach konkursu ofert na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” w Starachowicach o łącznej powierzchni 574,9 m2.

Zaproszenie do składania ofert

Zestawienie remontów

Załącznik nr 2

Wzór umowy