System organizacyjno-zarządczy Twojej firmy musi być sprawy i zdolny do realizacji zadań bieżących, identyfikowania dodatkowych zagrożeń i zarządzania nimi w sposób kryzysowy, jak i wychwytywania szans, które daje turbulentne otoczenie.

Remedium na skutki sytuacji kryzysowej, które ujawniły się w postaci nieefektywnych procesów, chaosu zarządczego, braku odpowiedzialności za operacje i zadania, ograniczenia możliwości angażowania zasobów ludzkich i finansowych na dotychczasowym poziomie, jest:

 • przebudowa procesów
 • zmiana organizacji pracy
 • uzupełnienie luk w zarządzaniu
 • wykorzystanie dostępnych pakietów / mechanizmów wsparcia
 • konsekwentne realizowanie projektów restrukturyzacyjnych.

Nasi eksperci udzielą Ci praktycznych wskazówek, które pomogą wzmocnić sprawność systemu organizacyjno-zarządczego Twojej firmy.

Agenda:

 1. Kluczowe procesy biznesowe – niesprawności i dysfunkcje, możliwości zmniejszenia nakładu pracy i zaangażowanych zasobów, poprawa bezpieczeństwa i ciągłości.
 2. Sprawność struktury organizacyjnej – podział zadań, kluczowe stanowiska decyzyjne i operacyjne prowadzenie istotnych projektów, mechanizmy koordynacji
 3. Sukcesja procesów zarządczych – ośrodki podejmowanie decyzji, ciągłość procesów zarządczych
 4. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna – zarządzanie kluczowymi interesariuszami, dialog z partnerami biznesowymi i pracownikami
 5. Gotowość do skorzystania ze dostępnych mechanizmów wsparcia biznesu
 6. Scenariusze przyszłości – minimalizacja ryzyk, wychwytywanie szans

Prelegenci:

 • Małgorzata Kuik, Partner, Doradztwo Biznesowe, Grant Thornton
 • Maja Jabłońska, Menedżer, Radca Prawny w kancelarii prawnej Grant Thornton

Termin:

Wtorek, 15 czerwca, godz. 10.00-11.00

Zapisy:

https://grantthornton.clickmeeting.com/webinar-zarzadzanie-firma-w-kryzysie-wzmocnienie-procesow-zarzadczych/register