Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. zaprasza do nieograniczonego przetargu pisemnego nr 266/23 mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 0006 Grzybów, gmina Staszów, powiat staszowski, objętej granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, o numerach ewidencyjnych 331/2 i powierzchni wynoszącej 0,9135 ha oraz 332/4 o powierzchni wynoszącej 0,3776 ha, stanowiąca własność Gminy Staszów, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1A/00031356/2

Zaproszenie przetarg 266/23

SWIP 266/23

Załączniki