Rozstrzygnięcie nieograniczonego przetargu pisemnego nr 263/23

2023-05-11T14:56:34+02:0011 maja, 2023|

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A., uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w dniu 28 kwietnia 2023 roku nieograniczonego przetargu pisemnego nr 263/23, przeprowadzonego w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: MW Auto Sp. z o.o. ul. Katowicka 59, 43-190 Mikołów   Informacja o [...]

Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na obszarze SSE ,,Starachowice” Podstrefa Starachowice, w Starachowicach

2023-05-10T11:28:18+02:0010 maja, 2023|

SSE „Starachowice" S.A. informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na obszarze SSE „Starachowice" Podstrefa Starachowice, w Starachowicach, została wybrana oferta firmy ALBUD Sp. z o.o z siedzibą Oblęgorek przy ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn. Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie remontów cząstkowych dróg

Przetarg pisemny nieograniczony nr 263/23

2023-04-12T15:34:31+02:0012 kwietnia, 2023|

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. zaprasza do nieograniczonego przetargu pisemnego nr 263/23 mającego na celu wyłonienie podmiotu/osoby, który/a nabędzie prawo własności pojazdu marki SKODA SUPERB III Nr rej. TK 8151W nr  VIN: TMBJJ7NP0L7013827. Zaproszenie do przetargu nr 263-23 Ocena techniczna

Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie SSE ,,Starachowice”

2023-04-06T11:46:19+02:006 kwietnia, 2023|

Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27 – 200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096 zaprasza do złożenia ofert w ramach konkursu ofert na wykonanie remontów cząstkowych [...]

Load More Posts
Go to Top