SSE „Starachowice” S.A. informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na obszarze SSE „Starachowice” Podstrefa Starachowice, Obszar nr 1 przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach, została wybrana oferta firmy Anna Kwiatkowska KWIAT – KOP BUDOWNICTWO Roboty Ziemne z siedzibą: 26-100 Busko – Zdrój, ul. C.K. Norwida 2